Šta finansiramo?

Putnička vozila

S-Leasing finansira sve vrste putničkih vozila bez obzira na marku i proizvođača, bilo da se radi o nabavci novog ili polovnog vozila ili je riječ o cijeloj floti vozila. Svakom klijentu prilazimo individualno, transparentno i partnerski.

Izaberite vozilo - S-Leasing kupuje za Vas!

Ukoliko se odlučite za leasing, nakon izbora vozila, prikupite potrebnu dokumentaciju i obratite nam se.

Ko može biti korisnik leasinga?

 • Pravna lica
 • Preduzetnici
 • Fizička lica

 

Modeli leasinga:

 

Postupak:

1. Izabrati vozilo u auto kući i dobiti ponudu koja mora sadržati:

 • cijenu vozila do registracije

2. Prikupiti potrebnu dokumentaciju, i dostaviti S-Leasing-u. Nakon provjere boniteta i odobrenja zahtjeva za leasing, korisnik leasinga dolazi na potpis ugovora u S-Leasing poslije čega je potrebno uplatiti trošak obrade ugovora i depozit (ili učešće) i premiju osiguranja. Po uplati ugovorenih obaveza prosljeđujemo ugovorenu uplatu dobavljaču.

3. Dobavljač isporučuje vozilo direktno korisniku leasinga. Korisnik leasinga potpisuje zapisnik o primopredaji vozila, preuzima ga i obavlja registraciju.

 

Osiguranje i standardni instrumenti osiguranja plaćanja:

 • za sva pravna lica, preduzetnike - mjenice, kao i garancija vlasnika/direktora mjenicom
 • za fizička lica – mjenica i/ili administrativna zabrana
 • svako vozilo mora posjedovati polisu auto odgovornosti i kasko osiguranja.

Teretna vozila

U želji da približimo leasing uslugu što većem broju klijenata i ispunimo njihova očekivanja i poslovne potrebe, nudimo Vam finansiranje teretnih vozila svih kategorija.

*prema zahtjevu i potrebi klijenta pružamo usluge upravljanja troškovima.

Ukoliko se odlučite za leasing, nakon izbora vozila, prikupite potrebnu dokumentaciju i obratite nam se.

Ko može biti korisnik leasinga?

 • Pravna lica
 • Preduzetnici

 

Modeli leasinga:

 

Postupak:

1. Izabrati vozilo kod dobavljača za izabrani program i dobiti ponudu koja mora sadržati:

 • cijenu vozila do registracije
 • vrstu, tip i marku vozila
 • tehničke karakteristike
 • alarm ili blokada motora - obavezno napomenuti da li postoji alarm ili blokada motora radi smanjenja premije kasko osiguranja
 • ukoliko je vozilo opremljeno radio aparatom potrebno je informativno navesti njegovu cijenu
 • godinu proizvodnje
 • za polovna vozila treba biti naznačena pređena kilometraža

2. Prikupiti potrebnu dokumentaciju i dostaviti S-Leasing-u. Nakon provjere boniteta i odobrenja zahtjeva za leasing, korisnik leasinga dolazi na potpis ugovora u S-Leasing nakon čega je potrebno uplatiti depozit (ili učešće), trošak obrade ugovora i premiju osiguranja. Po uplati ugovorenih obaveza proslijeđujemo ugovorenu uplatu dobavljaču.

3. Dobavljač isporučuje vozilo direktno korisniku leasinga. Korisnik leasinga potpisuje zapisnik o primopredaji vozila, preuzima ga i obavlja registraciju.

 

Osiguranje i standardni instrumenti osiguranja plaćanja:

 • za sva pravna lica i preduzetnike - mjenice, kao i garancije vlasnika/direktora mjenicom
 • Svako vozilo mora posjedovati polisu auto odgovornosti i kasko osiguranja.

Oprema i mašine

Finansiranje mašina ili opreme koji su neophodni za rast i razvoj poslovanja, kao i pokretanje proizvodne ili uslužne djelatnosti takođe su dio naših usluga.

Trebate li podršku u ostvarenju svoje poslovne vizije, obratite nam se s punim povjerenjem.

Ukoliko se odlučite za leasing, nakon izbora opreme, prikupite potrebnu dokumentaciju i obratite nam se.

Ko može biti korisnik leasinga?

 • Pravna lica
 • Preduzetnici

Koja oprema može biti predmet leasinga?

 • štamparska oprema
 • građevinske mašine
 • proizvodni pogoni i mašine
 • poljoprivredne mašine i oprema
 • medicinska i laboratorijska oprema i drugo

Modeli leasinga:

Postupak:

1. Potencijalni korisnik leasinga kod dobavljača mašina/opreme pribavlja ponudu koja je naslovljena na "potencijalnog korisnika leasinga", s tim da je prodajna cijena formirana od neto cijene, carine, ostalih zavisnih troškova i iznosa PDV-a, a uz ponudu se prilaže i potrebna dokumentacija.

2. Na osnovu prikupljene dokumentacije vrši se ocjena boniteta, a potencijalnom se korisniku leasinga dostavlja informativna ponuda s osnovnim podacima o visini leasing naknade, roku leasing ugovora, iznosu akontacije/depozita ili učešća, trošak obrade ugovora kao i s ukupnim iznosom finansiranja.

3. Nakon prihvatanja leasing ponude od strane potencijalnog korisnika leasinga kreditni odbor donosi odluku o sklapanju Ugovora o leasingu.

4. Slijedi potpis Ugovora o leasingu i deponovanje instrumenata osiguranja.

5. Nakon uplate učešća odnosno akontacije/depozita i troška obrade ugovora, slijedi preuzimanje opreme i potpisivanje zapisnika o preuzimanju.

Osiguranje i standardni instrumenti osiguranja plaćanja:

 • mjenice, kao i garancija vlasnika/direktora mjenicom
 • sva oprema mora biti osigurana adekvatnom polisom osiguranja

Plovila

S-Leasing finansira sve vrste plovila bez obzira na marku i proizvođača. Svakom klijentu prilazimo individualno, transparentno i partnerski.

Ko može biti korisnik leasinga?

 • Pravna lica
 • Preduzetnici
 • Fizička

Modeli leasinga:

Postupak:

1. Izabrati plovilo te dobiti ponudu koja mora sadržavati:

 • cijenu plovila do registracije
 • vrstu, tip i marku plovila
 • status zakonom propisanih davanja
 • tehničke karakteristike
 • godinu proizvodnje
 • za korišćena plovila treba biti naznačena godina proizvodnje i sati rada

2. Prikupiti potrebnu dokumentaciju i dostaviti u S-Leasing

 • Nakon provjere boniteta i odobrenja zahtjeva za leasing, korisnik leasinga dolazi na potpis ugovora u S-Leasing poslije čega je potrebno uplatiti troškove obrade ugovora i depozit/akontaciju (ili učešće), te premiju osiguranja. Po uplati ugovorenih obaveza prosljeđujemo ugovorenu uplatu dobavljaču.

3. Dobavljač isporučuje plovilo direktno korisniku leasinga

 • Korisnik leasinga potpisuje zapisnik o primopredaji plovila, te ga preuzima i obavlja registraciju.

Osiguranje i standardni instrumenti osiguranja plaćanja:

 • za sva pravna lica i preduzetnike - mjenice kao i garancija vlasnika/direktora mjenicom
 • za fizička lica - mjenica i/ili administrativna zabrana
  * Svako plovilo mora posjedovati polisu kasko osiguranja.