Ljudski resursi

Opšti podaci

MISIJA

Biti podrška poslovnoj strategiji kompanije kroz regrutovanje, razvoj i motivisanje ljudi. Upravljanje u donošenju poslovnih odluka vezanih za ljudske potencijale, kao i podrška zaposlenima u postizanju poslovne izvrsnosti.

VIZIJA

Postići organizacionu izvrsnost kroz osiguravanje rasta, razvoja, dobrobiti i obogaćivanja - kako kompanije tako i njenih zaposlenih.

CILJEVI

 1. Osigurati kvalitetne ljude, motivisati ih, obrazovati i razvijati tako da postižu visoke rezultate i daju doprinos ostvarenju organizacijskih ciljeva.
 2. Pružiti stručnu pomoć i programe menadžerima u uspješnom upravljanju ljudskim potencijalima kako bi se ostvarili organizacijski ciljevi.

FUNKCIJA

Poslovna funkcija upravljanja ljudskim potencijalima objedinjuje poslove i zadatke vezane za ljude, njihovo pribavljanje, izbor, obrazovanje i druge aktivnosti vezane za razvoj zaposlenih.
Efikasno i efektivno upravljanje ljudskim resursima ključni je menadžerski zadatak i funkcija. Svjesni smo da se bez toga ni najbolji organizacijski planovi i strategije ne mogu ostvariti. Uspješna i neuspješna preduzeća i menadžment bitno se razlikuju upravo po odnosu prema ljudima i praksi upravljanja ljudskim potencijalima.
Kvalitet upravljanja ljudskim potencijalima najvećim dijelom određuje cjelokupnu organizacijsku uspješnost.

Karijere

OTVORENI KONKURSI

Trenutno nema otvorenih konkursa, ali vas pozivamo da se slobodno prijavite ukoliko smatrate da raspolažete motivacijom, kompetencijama i znanjima kojima biste doprinijeli uspjehu naše kompanije.

Profil idealnog kandidata:

Visoko motivisana osoba koja teži izvrsnosti, otvorena za promjene, te spremna na kontinuirani lični razvoj.

Razvoj zaposlenih

SISTEM GODIŠNJIH RAZGOVORA I PROCJENA USPJEŠNOSTI

Uvođenje sistema godišnjih razgovora i procjene učinka:

 • omogućava jasnu komunikaciju timskih i individualnih ciljeva
 • određuje ulogu svakog zaposlenog u ukupnom uspjehu organizacije
 • omogućava transparentno nagrađivanje za postignute rezultate (učinak), kao i za način na koji su rezultati postignuti (kompetencije)

Ovim želimo

 • osigurati učinkovitije upravljanje ljudima
 • osigurati ostvarenje ciljeva kompanije kroz motivacijsku funkciju godišnjih razgovora
 • usmjeriti pažnju zaposlenih i nadređenih, ne samo na rezultate, već i na način njihovog postizanja
 • osigurati razvoj zaposlenih kroz identifikaciju i razvoj poslovnih kompetencija
 • osigurati jasnu i nedvosmislenu razmjenu očekivanja između zaposlenih i njihovih nadređenih
 • povezati individualne želje s potrebama organizacije
 • osigurati relevantne podatke za planiranje karijere zaposlenih

EDUKACIJE I RAZVOJ ZAPOSLENIH

U savremenom radnom okruženju postaje sve više jasno da su stalno obrazovanje i usavršavanje jedan od najefikasnijih načina ostvarenja konkurentske prednosti. Obrazovanje postaje nezaobilazna pretpostavka, ne samo razvoja već i opstanka preduzeća te najvažnija investicija u sopstvenu budućnost.