Finansijski leasing

Finansijski leasing omogućava da nakon isteka ugovora postanete vlasnik predmeta leasinga. Davalac leasinga je pravni vlasnik predmeta leasinga, a ekonomski vlasnik je primalac leasinga.
  • ugovor se zaključuje na razdoblje do 60 mjeseci
  • PDV se plaća u cjelokupnom iznosu prije početka otplate
  • primalac leasinga evidentira i obračunava amortizaciju i kamatu kao troškove poslovanja
  • nakon potpisivanja ugovora, primalac leasinga uplaćuje ugovoreno učešće, trošak obrade ugovora i ukupan PDV
  • namijenjen je posebno onima koji u sistemu PDV-a ostvaruju pravo na povrat pretporeza
  • pogodan je za primaoce leasinga koji mogu ostvariti pravo na povrat kapitalnih ulaganja
  • primalac leasinga uplatom posljednje leasing rate i otkupne vrijednosti  postaje vlasnik predmeta leasing