Operativni leasing

Operativni lizing – Koristi, ne posjeduj!

Operativni lizing omogućava korišćenje predmeta lizinga i njegovu zamjenu za novi po isteku ugovora. Davalac lizinga je pravni i ekonomski vlasnik predmeta lizinga.
  • ugovor se zaključuje na period do 60 mjeseci
  • PDV se plaća mjesečno uz lizing ratu/naknadu
  • nakon potpisivanja ugovora, Primalac lizinga uplaćuje ugovorenu akontaciju/depozit i trošak obrade ugovora
  • troškove prve registracije i polise osiguranja može finansirati Davalac lizinga i uključiti ih u mjesečnu ratu
  • namijenjen je pravnim i fizičkim licima, posebno onima koji u sistemu PDV-a ostvaruju pravo na povrat pretporeza
  • ugovor o Operativnom lizingu ne predviđa otkup
  • moguće je finansiranje uz ugovaranje ostatka vrijednosti