Dugoročni zakup

Dugoročni zakup – Koristi, ne posjeduj!

Dugoročni zakup omogućava korišćenje predmeta zakupa i njegovu zamjenu za novi po isteku ugovora. Zakupodavc je pravni i ekonomski vlasnik predmeta zakupa.
  • ugovor se zaključuje na period do 60 mjeseci
  • PDV se plaća mjesečno uz zakupninu
  • nakon potpisivanja ugovora, Zakupoprimac uplaćuje ugovorenu akontaciju/depozit i trošak obrade ugovora
  • troškove prve registracije i polise osiguranja može finansirati Zakupodavac i uključiti ih u mjesečnu zakupninu
  • namijenjen je pravnim i fizičkim licima, posebno onima koji u sistemu PDV-a ostvaruju pravo na povrat pretporeza
  • ugovor o dugoročnom zakupu ne predviđa otkup
  • moguće je finansiranje uz ugovaranje ostatka vrijednosti