Fizička lica

Dokumentacija uz zahtjev za leasing FIZIČKIH LICA

Fotokopirana dokumentacija treba biti ovjerena/potvršena stavljanjem potpisa fizičkog lica:

1. Pravilno i potpuno popunjen Zahtjev za finansiranje

2. Ponuda (predračun) dobavljača

3. Dokumentacija neophodna za odobrenje leasinga navedena na drugoj strani Zahtjeva (možete ga odštampati i popuniti)

 

Napomena:

- U slučaju da je neophodan žirant, on je u obavezi da prikupi svu dokumentaciju kao i kupac (sa naznakom na formularu – žirant). Ukoliko je Žirant pravno lice ili preduzetnik, onda treba prikupiti dokumenaciju za Pravna lica ili Preduzetnike .

- S-Leasing zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju, ako to smatra za shodno