Preduzetnici

Dokumentacija uz zahtjev za leasing: PREDUZETNICI
(osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti)

Fotokopirana dokumentacija treba biti ovjerena pečatom i potpisom ovlašćene osobe!

1. Pravilno i potpuno popunjen Zahtjev za finansiranje

2. Ponuda (predračun) dobavljača

3. Dokumentacija se nalazi na drugoj strani gore pomenutog Zahtjeva (možete ga odštampati i popuniti)

Napomena:

- U slučaju da je neophodan žirant, on je u obavezi da prikupi svu dokumentaciju kao i kupac (sa naznakom na formularu – žirant)

- S-Leasing zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju, ako to smatra za shodno